Preukaz pre každého

Naša spoločnosť Vám vie zabezpečiť odborné vzdelanie na všetky typy preukazov

Odborné vzdelanie

1. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvihacich

2. výchova a vzdelávanie viazačov bremien

3. výchova a vzdelávanie osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky

4. výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia

5. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

6. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

7. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení

8. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

9. výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti