Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  • Vstupné a opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • Opakované školenie SZČO
  • Koordinácia BOZP na stavenisku
  • Spracovanie dokumentácie BOZP
  • Kontrola pracoviska a kontrola zamestnancov (alko-test, používanie pracovných prostriedkov, atď.)
  • Kontroly obytných domov (bytoviek)
  • A ostatné služby v oblasti BOZP

.