Požiarny prestup - zabezpečíme každý jeden! 

Požiarne prestupy

Vykonávame montáž požiarnych prestupov:

- protipožiarne káblové upchávky,

- protižiarne tesnenia plastových potrubí,

- protipožiarne tesnenie kovových potrubí,

- kombinované systémy,

- protipožiarne tesnenie škár.

Možnosti požiarnych prestupov