Školenie obsluhy motorových vozíkov a technickú kontrolu motorových vozíkov

  • Vykonávanie základného školenia obsluhy motorových vozíkov pre všetky triedy a druhy motorových vozíkov
  • Vykonávanie opakovaného školenia obsluhy motorových vozíkov pre všetky triedy a druhy motorových vozíkov ( raz za 12mesiacov )
  • Vykonávanie rozširovacieho školenia obsluhy motorových vozíko pre všetky triedy a druhy motorových vozíkov
  • Vykonávanie aktualizačnej odbornej prípravy obsluhy motorových vozíko pre všetky triedy a druhy motorových vozíkov (raz za 5 rokov)
  • Vykonávanie technickej kontroly motorových vozíkov

.