Hasiaci prístroj alebo hydrant? Skontrolujeme alebo dodáme!

Hasiace prístroje - hydranty

  • Kontrolu, predaj, opravu hasiacich prístroj a hydrantov
  • Kontrolu obytných domov (bytoviek) - vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok - minimálne raz za 12 mesiacov
  • Dodanie a montáž hydrantových zariadení
  • Dodanie a montáž požiarnych dverí
  • Dodanie a montáž požiarnych klapiek

.