Naša firma ponúka komplexné služby v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( BOZP ), ochrany pred požiarmi ( OPP ) a školenia obsluhy ( vysokozdvižných ) vozíkov.

Vykonávame montáž požiarnych prestupov - protipožiarne káblové upchávky, protižiarne tesnenia plastových potrubí, protipožiarne tesnenie kovových potrubí, kombinované systémy, protipožiarne tesnenie škár.

Požiarne prestupy

Vykonávame montáž požiarnych prestupov:

- protipožiarne káblové upchávky,

- protižiarne tesnenia plastových potrubí, 

- protipožiarne tesnenie kovových potrubí, 

- kombinované systémy, 

- protipožiarne tesnenie škár.

Referencie

Eva Kocanová

JASES s.r.o.

”S pánom Kostkom spolupracujeme niekoľko rokov. Pomáha nám zjednodušiť splnenie zákonných povinností v oblasti preškolenia našich zamestnancov v oblasti BOZP a PO. Má veľmi dobré poznatky legislatívy a skúsenosti v danej oblasti. Na naše požiadavky reaguje zodpovedne, promptne, je spoľahlivý a má k danej problematike profesionálny prístup.“

Mgr. Miroslava Lörincziová

ZRUBY RAJEC

"Do dnešného dňa sme s Vašimi službami spokojní, školenia vždy prebehli bez akýchkoľvek problémov, čo sa týka prístupu z Vašej strany je nadmieru profesionálny a promtný. Ďakujeme za spoluprácu a dúfame ešte v ďalšiu, dlhodobú spoluprácu.

Erika Gombárová

MRA, s.r.o.

Na základe už dlhšej spolupráce hodnotím služby na vysokej úrovni. Oceňujem hlavne spoľahlivosť, ochotu, riešenie vecí v čase a informovanosť .